atletska-rekreativna-liga-logo-boja-11111Atletska rekreativna liga je projekat koji ima za cilj da okupi rekreativce trkače, priredi im sistem takmičenja, motiviše ih da treniraju tokom čitave godine, rastereti ih svakodnevnice, te da na taj način izgradimo trkačku zajednicu u kojoj svi uživaju i unapređuju sebe.

Opširnije o Ligi

OSNOVNE INFORMACIJE LIGE

Liga se održava u dvanaest kola koja su podjeljena u dvije etape. Prva etapa se održava u periodu septembar – novembar, a druga etapa u periodu april – juni. Četiri najbolja učesnika iz svake kategorije u muškoj i ženskoj konkurenciji, nakon završetka svih dvanaest kola, ostvaruju pravo nastupa na Finalnoj utrci koja se održava na Atletskom mitingu Novi Grad Sarajevo.


TIP LIGE

Liga je otvorenog tipa, i u istoj mogu učestvovati svi zainteresovani rekreativci bez obzira iz kojeg grada ili države dolaze


PRAVO NASTUPA

Pravo nastupa imaju svi rekreativci stariji od osamnaest godina, u muškoj i ženskoj konkurenciji.


KATEGORIJE

Kategorije se odnose na muškarce i žene i to su :
– 18-30 godina (godina rođenja 2000 – ’88),
– 31-40 godina (godina rođenja ’87 – ’78)
– 41-50 godina (godina rođenja  ’77 – ’68),
– 51+ godina (godina rođenja ’67 i stariji)
– Apsolutna (svi učesnici)


MJESTO

Atletska staza u Centru Safet Zajko za utrke 800m, MILJA, 3km i 5km, Igman – biatlon staza za disciplinu 10km, i lokacije “eksternih” utrka (polumaratoni) koje su pod organizacijom nekih drugih Organizacija. Sve utrke koje su u kalendaru Lige, a koje nisu pod organizacijom Organizatora Lige su “eksterne” utrke.


DISCIPLINE LIGE

Discipline
5K – staza
MILJA – staza
3K – staza
800m – staza
1/2 maraton – cesta
10K – Igman (Biatlon staza/asfalt)
3K Finalna utrka – Atletski miting Novi Grad sarajevo

ČLANARINA

Visina godišnje članarine iznosi 30KM i istu svaki Član mora uplatiti za svaku sezonu ukoliko želi da postane punopravan Član Lige za tu sezonu.


STARTNINA

Startnina za utrke koje su pod organizacijom Organizatora Lige (AK Novi Grad Sarajevo), a koje su na atletskoj stazi je 5 KM, a za  utrke na Igmanu je 15 KM . Za “eksterne” utrke ovaj iznos se ne uplaćuje, već se poštuje Pravilnik Organizatora “eksterne” utrke.


PROGLAŠAVANJE POBJEDNIKA

Pobjednici na pojedinačnim utrkama se ne proglašavaju, već samo ukupni pobjednici, i to:
• prva tri prvoplasirana pobjednika svake kategorije u muškoj i ženskoj konkurenciji,
• prva tri prvoplasirana pobjednika u apsulutnoj kategoriji u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Proglašenje će biti upriličeno nakon finalne utrke, koja se održava na Atletskom mitingu Novi Grad Sarajevo. Za tri prvoplasirana pobjednika, po kategorijama, Organizator će obezbijediti odgovarajuća priznanja. Za tri prvoplasirana pobjednika, u apsolutnoj kategoriji, Organizator će obezbijediti odgovarajuća priznanja i novčane nagrade.

Sve ostale bitne detalje u vezi Lige možete pročitati u pravilniku Pravila i propozicije Pravila i propozicije Atletske rekreativne lige.


Napomena 1

Joker kolo je ekstra kolo koje se organizuje nakon obje etape, odnosno nakon svih dvanaest kola, sedmicu prije Atletskog mitinga Novi Grad Sarajevo. U ovom kolu omogućen je nastup svim rekreativcima, bez obzira kad su se učlanili u Ligu, samo u jednoj disciplini, i to samo u onoj disciplini koju su propustili u toku prethodnih dvanaest kola, iz nekih ličnih razloga. U ovom kolu nije dozvoljeno ponavljanje neke discipline u cilju popravljanja rezultata.


Napomena 2

Oficijelni polumaraton u prvoj etapi je Sarajevo polumaraton. Pored oficijelnog polumaratona u prvoj etapi za polumaraton uzet ćemo rezultat sa bilo kojeg polumaratona istrčanog u periodu od 01.09. do 31.12. tekuće sezone. Ovo se odnosi samo na ovaj prvi polumaraton u prvoj etapi, i rezultati sa polumaratona iz ovog perioda ne mogu se uvrštavati u polumaraton u drugoj etapi. Također jednom unesen rezultat sa bilo kojeg polumaratona u ovom periodu se ne može mijenjati sa drugim rezultatom naknadno istrčanim bez obzira ako je istrčan u navedenom periodu, znači nema popravljanja rezultata. Rekreativci koji žele da im se rezultat boduje dužni su u roku od 12 sati, nakon objavljivanja oficijelnih rezultata, dostaviti putem maila organizatoru oficijelni lični rezultat, to jeste link oficijelne stranice tog polumaratona na kojem je naveden rezultat.


Napomena 3

Satnica i sve ostale bitne informacije za svako kolo će biti blagovremeno objavljivane na ovoj stranici, facebook page-u AK Novi Grad Sarajevo – Atleta i dostavljene putem maila svim članovima.


Pravila ekipne prijave

Ekipno takmičenje koncipirano je na sistemu da se takmiče ekipe sastavljene od šest članova (tri muškarca i tri žene) s tim da članovi moraju biti iz tri različite kategorjie kod muškaraca i kod žena. Individualni bodovi svakog člana ekipe, postignuti na svakoj utrci, zbrajaju se i ukupni zbir skupljenih bodova svih članova, tokom svih utrka, predstavlja rezultat ekipe. Ekipni pobjednik je ekipa koja skupi najviše bodova nakon svih utrka i finala ARL.

Svi članovi Ekipe moraju biti Članovi ARL. Nakon što su svi članovi popunili individualnu prijavu za ARL, kapiten ekipe podnosi online prijavu za Ekipu. Ekipe se mogu prijaviti tokom čitave sezone.

Ekipa koja nosi ime nekog brenda ili firme plaća učešće pod od 300KM, dok ekipe koje ne nose ime brenda ili neke firme ne plaćaju učešće u ekipnom sistemu takmičenja.

Nagrada za pobjedničku ekipu je kupon bon za rafting na na nekoj od domaćih rijeka.

Za ekipno takmičenje važe ista Pravila i propozcije ARL. Ukoliko individua ekipe prekrši neko od pravila ARL, shodno prekršaju bit će sankcionisana cijela ekipa.

Prijava za članstvo

Prijava ekipe

Članovi Lige

Rezultati Lige

Rezultati Apsolutna muškarci

Ime i Prezime 5K bod 21K bod 3K bod Milja bod 10K bod 800m bod 5K bod 21K bod Milja bod 3K bod 800m bod 10K bod Finale bod Ukupno
Bodova
Haris Kišić00,001:35:0361,420,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0061,42
Faruk Colakovic00,001:35:1461,310,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0061,31
Alen Mustafić00,001:42:0357,210,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0057,21
Kenan Turković00,001:42:0957,150,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0057,15
Emir Kovačević00,001:56:4749,990,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0049,99
Rasim Muratspahic00,001:58:3049,270,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0049,27
Almir Kurbegović00,002:07:2145,840,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0045,84
Adnan Mehmedovic00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Aldin Abdagić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Aldin Muminović00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Almir Ramić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Amir Selimovic00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Armin Vatreš00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Boris Katalinić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Dario Šokčević00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Darko Lončar00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Edin Gadžo00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Franjo Soldo00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Goran Mirkov00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Haasin Karajić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Hamza Parla00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Haris Kurić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Jasmin Vuk00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Kerim Radzo00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Mahir Mujić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Mirza Fazlić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Mirza Pasic00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Nihad Moćević00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Rešad Zorlak00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Rijad Musić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Samir Halilović00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Senad Arnautović00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Senad Muminović00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Senudin Drugovac00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Sulejman Hadžić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Vedad Parla00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Zoran Dedić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Zufer Zuca Garaplija00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

Rezultati Apsolutna žene

Ime i Prezime 5K bod 21K bod 3K bod Milja bod 10K bod 800m bod 5K bod 21K bod Milja bod 3K bod 800m bod 10K bod Finale bod Ukupno
Bodova
Bojana Djurdjevic00,002:33:2742,460,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0042,46
Šejla Sarić00,002:39:2540,870,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0040,87
Amela Trožić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Amela Tuzlak00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Anila Gajević00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Hanifa Terzić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Karisik Adisa00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Merima Pindzo00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Saida Gicić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Sanda Šljivo00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Subhija Fazlić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Vesna Ilić00,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

Atletska rekreativna liga je mjesto gdje postižeš više. Učlani se i postani bolji!

Budi atleta ba!