AK Novi Grad Sarajevo u svojoj organizaciji ima dvije atletske lige i to:
*Quickie Dječija Atletska Liga
*Atletska Rekreativna Liga