Kontakt

Centar Safet Zajko
Halilovići
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: info@atleta.ba ; aknovigrad@hotmail.com

Sekretar Kluba – Asmir Hadžić +387 61 991 121 / +387 62 320 036

Predsjednik Kluba – Elmir Ćerimagić +387 61 345 046

Direktor stručnog tima- Edhem Bajrić +387 61 503 350

Glavni trener Atletska škola – Vedad Đugum +387 62 358 682

Glavni trener Atletski fitness – Hasib Muratović +387 62 255 364