Dragi roditelji i djeco Quickie dječije atletske lige, došli smo i do onog drugog dijela ovog projekta, a to je testiranje djece u antropološkim regijama, čije su varijable vrlo bitne za procjenu stanja djece, a koje nismo mogli dobiti kroz takmičarski dio ovog projekta, već to moramo dobiti kroz ova testiranja.

Ovim putem vas obavještavamo da je termin testiranja djece u sklopu Quickie dječije atletske lige pomjeren na 16.9.2018. godine!

Detalji testiranja:

-Lokacija: Centar Safet Zajko

-Datum i vrijeme: 16.09. (nedelja) – kategorija žuti i crveni u 10.00h, a kategorija bijeli i naranđasti u 11.45h (dovesti djecu desetak minuta ranije)

-Odjeća: isto kao za takmičenje u prethodnim kolima.

-Upute za roditelje: Nakon što predate djecu, molimo Vas da ne ulazite u prostorije u kojima će se djeca testirati i da isti proces ne ometate. Dijeca nakon testiranja će biti predana nazad roditeljima.

Sve testove koje ćemo sporovesti sa djecom možete vidjeti na sljedećem linku Quickie dječije atletske lige (više o testovima).

Ovim testiranjem završavamo svaki fizički kontakt sa djecom učesnicima Quickie dječije atletske lige. Nakon ovog testiranja slijedi obrada i analiza svih dobijenih podataka iz takmičarskog sektora i ovog testnog sektora. Po završetku obrade podataka i analize bićete obavješteni sa svim potrebnim informacijama kako i na koji način možete doći do povratnih podataka o Vašem djetetu.

Budi atleta ba.