Kako nam se približava nova školska godina tako nam se približava i nova atletska godina Atletske škole. Tim povodom prezentujemo vam godišnje karte za naše čeitiri grupe Atletske škole:

– Leptir 2014./2015. godište, tehničke jedinice: hodanje na prstima i petama, puzanja, valjanja/kotrljanja i trčanja.

– Lasta 2012./2013. godište, tehničke jedinice: kolut naprijed, kolut nazad, vertikalne rotacije, pojedinačni i vezani skokovi i dirigovana trčanja

– Delfin 2009./2010./2011. godište, tehničke jedinice: koračna ABCED-a sprinta, Koračna ABCeD-a prepona, analitički skokovi, analitička bacanja, ubrzanja.

– Lav 2006./2007./2008. godište, tehničke jedinice: prepone, bacanja, sprint, trčanja na duge i srednje pruge.

 

Da bi znali čitati godišnju kartu, u nastavku prezentujemo vam opis iste

Sektor 1.

U ovom sektoru se nalaze osnovni podaci o grupi, sezoni, uzrastu i  treneru koji vodi grupu. Što se tiče polja “datumi”, tu je riječ o mjesecima koji prate školsku godinu i sedmicama koje su označene datumom nedjelje u toj sedmici.

Godina je podjeljena paralelno školskoj godini, Atletska škola starta početkom septembra i do kraja decembra je period  “obavezni atletski školski program”, u januaru je period “neobavezni aktivni odmor”, od februara do kraja jula opet je period  “obavezni atletski školski program”, u julu je opet  period “neobavezni aktivni odmor” i u augustu je period “kamp”.

Pod terminom  “obavezni atletski školski program” smatramo period u kojem djeca moraju biti prisutna i djeca ne smiju propustiti čitav mjesec, odnosno ovi mjeseci su obavezni jer se u istima radi program obuke, ponavljanja i usavršavanja atletskih tehničkih elemenata, atletskih pravila i takmičarskih principa.

Pod terminom “neobavezni aktivni odmor” smatramo period u kojem djeca ne moraju biti prisutna, a ukoliko žele mogu, treninzi će teći svojom redovnom dinamikom i u ovom periodu vrši se ponavljanje i usavršavanje rađenog u prethodnom periodu.  Ovo je poučeno dosadašnjim iskustvom, jer dosta djece ide u januaru na skijanje ili na neku drugu aktivnost tokom raspusta i zbog toga iskaču iz redovnog trenažnog programa. U ovom periodu ne uče se novi tehnički elementi, pravila ili takmičarski principi.

Pod terminom “kamp” smatramo period u kojem nema redovnih trenažnih aktivnosti, već se organizuje atletski kamp na kojem djeca mogu i ne moraju učestvovati. Na kampu se radi pod posebnim principima koji su prilagođeni tom okruženju, ciljevima i sadržajima.

Sektor 2.

Drugi sektor karte je “kalendar”, tu su navedene sve planirane domaće, inozemne i klubske takmičarske aktivnosti, testiranja i pripreme. Polje boldirano bojom i sa “X” u tom polju označava da se u toj sedmici ta aktivnost treba desiti. Ukoliko ima neki period koji je boldiran, a tu nema “X” to je naznaka da se ta aktivnost treba tad u tom periodu desiti, al da još nije definisan tačan datum jer ovisi od organizatora koji treba da precizira tačan datum.

Sektor 3.

Treći sektor karte je “periodizacija”, to je podjela godine u periode (mezocikluse i mikrocikluse) od kojih svaki ima svoje ciljeve  i sredstva rada. Svaki mezociklus ima tri glavna cilja “motorički” s čim će djeca biti obogaćena i osposobljena po pitanju motoričkih sposbnosti , “tehnički” šta će djeca učiti po pitanju tehničkih kretnji i koju će dijete kretnju usvojiti ili usavršiti,  i “takimičarski” koja pravila, procedure i protokole takmičenja će deca učiti i usvajati.   Što se tiče sredstava rada, sredstvo rada tog mezociklusa se naslanja na tehnički element koji se radi tog mezociklusa i u bliskoj su korelaciji, npr. sprint, prepone, kugla itd..

Sektor 4.

Četvrti sektor karte je “ostale aktivnosti”, tu su navedene sve ostale aktivnosti koje su bitne za djecu, kao npr. kad je ljekarski pregled, kad su roditeljski sastanci itd.

Od svih ostalih aktivnosti želimo da istaknemo “Ceremonija dodjele diploma” to je zadnja subota u junu, gdje će se svakom djetetu koji zadovolji postavljene zahtjeve, biti dodjeljena diploma o uspješnom završeno trenažnom levelu. Koji su to zahtjevi i šta dijete treba postići da bi dobio diplomu to se upoznajte sa trenerom voditeljom te grupe. Svaki trener vodi atletski dnevnik, a svaki učenik ima svoju atletsku knjižicu.

Ukoliko ste detaljno izanalizirali godišnju kartu, primjetili ste da je upis u Atletsku školu do 09.09.2018., upišite svoje dijete na vrijeme, ne kasnite.

Našim učenicima, najmanjim atletama, želimo sretnu i uspješnu novu atletsku godinu.

Budi atleta ba