• Osnove periodizacije, kreiranje i plansko vođenje procesa treninga Osnove periodizacije, kreiranje i plansko vođenje procesa treninga Ovaj rad je napisao Nedim Čovič, voditelj projekta ICECP (International coaching enrichment certificate program). Nedim Čović, kao rekorder na 100m […] Više
  • Vježbe na preponama kao sredstvo razvoja nekih motoričkih sposobnosti Vježbe na preponama kao sredstvo razvoja nekih motoričkih sposobnosti Sažetak Među mnogim tjelesnim vježbama koje pogoduju svestranom tjelesnom razvoju sportiste na prvom mjestu su sigurno atletske vježbe. Dobra atletska […] Više
  • Uticaj nivoa elastične snage na dinamiku startnog ubrzanja sprintera Uticaj nivoa elastične snage na dinamiku startnog ubrzanja sprintera Sažetak           Analiza individualnih profila varijabli elastične snage i pokazatelja  startnog ubrzanja ukazuju na  velike razlike između takmičara različitog rezultatskog […] Više