Uputstvo i pravila učlanjenja

Ovaj dio sajta ima za cilj da omogući online učlanjenje u Klub. Svaki zahtjev za članstvo koji bude poslan, će se pregledati, te odlučiti da li se prihvata ili odboja, i na osnovu čega se aplikantu šalje odgovor na zahtjev. Zahtjev za članstvo se može podnijeti kao: 1. Atletičar/ka – ovaj zahtjev popunjavaju oni koji žele da budu Članovi Kluba kao atletičari/ke. 2. Djelatnik – ovaj zahtjev popunjavaju oni koji su na bilo koji način uključeni u rad Kluba (Upravljačke strukture, Direktor, Srekretar, Treneri itd.). 3. Prijatelji Kluba – ovaj zahtjev popunjavaju sponzori i partneri Kluba koji žele doprinijeti razvoju i unapređenju Kluba kroz svoja sponzorstva i investicije. Svaki zahtjev koji bude odobren za pristup članstvu će biti zaveden u evidencionu bazu podataka o članovima, a odbijenom zahtjevu će biti odgovoreno da njegov zahtjev nije prihvaćen. Članovima – atletičar/ka, nakon prihvatanja članstva, će biti objavljen profil na ovom sajtu, s ciljem sačinjavanja baze podataka kojom ćemo prezentovati naše atlete i kojom ćemo motivisati naše aktivne atletičare da se takmiče sa svojim klubskim kolegama. Redoslijed po kojem se izlistavaju profili ovisi o vrijednosti rezultata. Atletičar/ka sa najboljim rezultatom po IAAF tablicama, će biti rangiran/a na prvo mjesto i tako dalje po hijerarhiji rezultata. Novi članovi atletičara/ki koji nemaju rezultat ili njihov rezultat nema vrijednost po IAAF tablicama, ne popunjavaju ova polja, jer  će isti biti uvršten i rangiran po dužini članstva sve dok ne ostvari lični rezultat i tako ostvari mogućnost napredovanja. Pozicija pojedinačnih profila na rang listi ovisit će o napredovanju rezultata, svaka promjena rezultata, koju će član morati sam prijaviti, će rezultirati izmjenom poretka profila. Punoljetni Članovi zahtjev podnose samostalno, dok maloljetni članovi zahtjev podnose uz saglasnost roditelja ili staratelja. U ovoj bazi podataka svi članovi će ostati dok isti/a bude član AK Novi Grad Sarajevo.

Ukoliko želite da postanete član AK Novi Grad Sarajevo – ispunite zahtjev za pristup u članstvo i postanite dio atletskog kolektiva!

Prijava za članstvo