fbpx
atleta-logo

Prijava za Qucikie Ligu

Prijava je potpuna objavom oficijalnog plakata Quickie dječije atletske lige na svom ili bilo kojem drugom Facebook profilu, sa textom u objavi: Ime i prezime prijavljenog djeteta i sa hastag-om #quickiedjecijaatletskaliga

Prijava za članstvo u Quickie dječiju atletsku ligu
(prijavu podnosi roditelj/staratelj u djetetovo ime)

Ukoliko imate više djece u Ligi, ovo morate uraditi za svako dijete posebno.

Izjavljujem da sam upoznat sa obavezom da moje dijete mora izvršiti ljekarski pregled prije nego stupi u program Quickie dječije atletske lige, te snosim eventualne neželjene posljedice koje nastanu u toku iste Lige ukoliko dijete nema ljekarsku dozvolu.

Izjavljujem da sam upoznat sa obavezom da moje dijete mora izvršiti ljekarski pregled prije nego stupi u program Quickie dječije atletske lige, te snosim eventualne neželjene posljedice koje nastanu u toku iste Lige ukoliko dijete nema ljekarsku dozvolu.

Izjavljujem da se vizuelni materijali, koji nastanu tokom Quickie dječije atletske lige, mogu koristiti u promovisanju iste ili Kluba. Također pristajem da se svi dobiveni parametri mog djeteta mogu koristiti u dalje naučnoistraživačke procedure.

Left Menu Icon
Right Menu Icon