Redni broj Ime i prezime
1 Eldar Halilović
2 Tarik Herić
3 Sanjin Hodžić