Redni broj Ime i prezime
1 Aida Kadic
2 Una Kahrimanovic
3 Lamija Slatina
4 Matea Soldo
5 Dalia Spahic
6 Ilma Cernica
7 Sara Akšamija
8 Ayla Alrez