AK Novi Grad Sarajevo

Novooformljeni Atletski Klub Novi Grad Sarajevo je nastao 2015. godine, na osnovu incijative načelnika, istoimene Općine Novi Grad Sarajevo, Efendić Semira, njegovih bliskih saradnika i nekolicine atletskih ljubitelja. Ideja za formiranje i pokretanje ovog Kluba nastala je nakon Općinskih djelovanja da se na lokalitetu Općine Novi Grad Sarajevo, u sklopu vojne kasarne Safet Zajko, sada Centra za edukaciju, sport i rekreaciju izgradi nova atletska staza i ostali sportsko-rekreativni i edukativni sadržaji. Vođeni činjenicom kako je atletski klub bez atletske staze skoro nemoguć, i kako je funkcionalnost atletske staze bez atletskog kluba skoro nemoguća, sjedinili smo ova dva segmenta i oformili Atletski Klub Novi Grad Sarajevo. Istoimeni Klub ima za cilj da svojim korisnicima omogući kvalitetne i profesionalne atletske aktivnosti.

page-6Jedna od tih aktivnosti Kluba, jeste prije svega, da okuplja djecu i omladinu koja imaju fizičke predispozicije i volju da sistematskim vježbanjem postižu što bolje sportske rezultate u odgovarajućim atletskim disciplinama. Također Klub ima zadatak da etičkim i humanim djelovanjem pozitivno utiče na vaspitni, obrazovni, kulturni i sportski razvoj svih svojih članova, a naročito mlađeg uzrasta. Za  ove aktivnosti Atletski Klub Novi Grad Sarajevo u svoj asortiman ponuda uvrstio je dvije ponude, a to su: “Atletska škola”  i “Atletski Trening”. Sa “Atletskom školom” imamo zadatak da pridobijemo što veći broj djece uzrasta od 5 do 14 godina, u cilju obogaćivanja, iste djece, sa osnovama atletike i djelimične specijalizacije u svim atletskim disciplinama. Ponuda “Atletski trening” ima zadatak da okupi što veči broj mladih od četrnaest godina pa do starijih seniora, a ujedno ovaj “Atletski trening” predstavlja drugi stepen  za djecu iz “Atletske škole”, u cilju  usavršavanja i specijaliziranja u atletskim diciplinama.

Pored prethodno navedenih aktivnosti, Klub ima za cilj da svojim aktivnostima približi atletiku dostupnom i svim drugim generacijama pored mlađih uzrasta i drugoj tipologiji korisnika pored atletičara (sportašima drugih sportova ili rekreativcima). Ove aktivnosti Klub će sprovoditi na osnovu ponuda kao što su: “Atletika kao rekreativno i fitness vježbanje”, “Atletika kao kondiciona priprema”, “Atletika kao dopunski (kondicioni) trening za djecu”.

Ovim aktivnostima/ponudama AK Novi Grad Sarajevo ima ambicije da njegova ponuda bude kompletna i dostupna za svakoga bez obzira koliko godina imao, kojim sportom se bavio, ili koji cilj imao. Vizija Kluba je da ostvari što veću frekvenciju korisnika naših usluga u cilju da AK Novi Grad Sarajevo ima što veći broj atleta i na taj način unaprijedimo mnoge segmente našeg društva.

Centar za edukaciju, sport i rekreaciju

image-5f70643469819888ec0dd7eda98f93def427658ce6592824400458f8e11fdab6-VZa svaki vid vježbanja, bilo da je riječ o profesionalnom ili rekreativnom sportu, potrebni su određeni uslovi. Trenažni centri koji svojim resursima omogućavaju široku primjenu raznih kinezioloških kretnji, trenažnih sredstava, metoda i sofisticirane opreme, predstavljaju dobre uslove. Jedan od boljih trenažnih centara u Sarajevu je Centar za edukaciju, sport i rekreaciju u kome se omogućava operacionalizacija treninga koji imaju za cilj poboljšanje kondicionih sposobnosti za većinu sportova, raznih rekreativnih treninga, fitnes treninga, nogometnog treninga, treninga za borilačke sportove, teniskog treninga i drugih treninga za većinu sportova.
Centar za edukaciju, sport i rekreaciju obuhvata prostor od jedanaest hektara na kome se nalazi; atletski kompleks, nogometni teren, pješčani odbojkaški teren, sala za borilačke sportove i mnoštvo drugih edukativnih, sportskih i rekreativnih sadržaja.

image-d627b9b5cb59d42a0cb2c269180da1c9131079e2d8d21bf5aef90de5e4577655-VAtletski kompleks ovog Centra sadrži: bacalište za kuglu sa pratećim sredstvima za ovu disciplinu, jamu sa zaletištima i svim pratećim sredstvima za horizontalne skokove. Atletska staza je od četiri kružne staze i šest staza u ciljnoj ravnini, od kojih je dužina unutrašnje staze, koja se označava kao staza 1. (prva) od 400 metara. Na objema dužim stazama elipse nalazi se ravan dio od 100 m. Staze je integrirana sa nogometnim terenom sa vještačkom travom.

Pored toga što atletska staza i njeni prateći sadržaji služe atletičarima, ona predstavlja idealno mjesto za treninge kondicione pripreme i rekreativne treninge. Mnogi trenažni procesi se mogu operacionalizirati na ovom atletskom kompleksu jer on omogućava primjenu raznih metoda i sadržaja koji imaju za cilj poboljšanja svih fundamentalnih motoričkih sposobnosti. Metode koje se baziraju na razvoju izdržljivosti, snage, brzine a koje se baziraju na sredstivma trčanja, bacanja i skokova su primjenjive na ovom atletskom kompleksu.
Na osnovu svega navedenog možemo zaključiti da AK Novi Grad Sarajevo ima viziju i resurse na osnovu kojih može pružiti mogućnost da svako postane atleta ukoliko iskaže želju da to bude. Upravo ta želja vježbača da postanete atleta bez obzira u kojoj formi, da li kao atletičar, rekreativac ili profesionalni sportaš iz nekog drugog sporta, AK Novi Grad Sarajevo će težiti da je ispun i da Vas dovede do cilja.

Izaberi ponudu, učlani se u AK Novi Grad Sarajevo i budi atleta ba.