Septembar je mjesec u kojem djeca počinju sa školskim i sportskim aktivnosti . Shodno tome i za našu djecu u septembru počinje nova atletska školska godina.

Imamo pet kategorija Žuti pet godina, Narandžasti šest i sedam godina, Plavi osam i devet godina, Crveni deset i jedanaest godina i Crni dvanest i trinaest godina. Za svaku našu ovu homogenu grupu sačinili smo godišnji plan u kome smo tačno naveli šta ćemo i kad ćemo raditi.

Ukoliko izanalizirate karte, za svaku kategoriju, primjetiti ćete da se svaka karta “naslanja” na prethodnu. U kategoriji Žuti djeca počinju sa najjednostavnijim kretnim strukturama, npr. puzanje, gdje se radi na bazičnoj motoričkoj sposobnosti, i tako sukcesivno preko svake kategorije raste kompleksnost, zahtjevnost i “ozbiljnost” sadržaja, ciljeva i nivoa takmičenja, s čim pri izlasku, sa trinaest godina u kategoriji Crni, dijete biva obogaćeno sa većinom atletskih disciplina i svim ostalim što je bitno za te godine i taj nivo sportske dobi.

U prvoj sedmici septembra održat ćemo roditeljski, sa svakom grupom posebno, gdje ćemo dodatno dati ostale upute i informacije kako bi vladali sa svim bitnim detaljima koji su veoma bitni za vašu djecu. Roditeljski se održava paralelno s treningom vašeg djeteta, tako da nećete gubiti virjeme ili dolaziti dva puta, ovo navodimo jer znamo da su mnogi roditelji zauzeti i da imaju manjka vremena, a volili bih da od svakog djeteta na sastanku bude bar jedan roditelj.

Početak nove školske atletske godine počinjemo 31.08.2020. sa dole postavljenim rasporedom. Ukoliko imate dodatnih pitanja oko grupa, ili procedura molimo vas da nazovete broj koordinatora koji se nalazi na slici ispod rasporeda.

Želimo svim našim malim članovima da u ovoj sezoni postanu ili da ostanu prave atlete i da budu najbolji reprezenti našeg kluba, kao sposobna i motorički kvalitetna djeca.

Budi atleta ba