Kontakt

Centar Safet Zajko
Halilovići
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: info@atleta.ba ; aknovigrad@hotmail.com

Telefon: +387 61 345 046
Elmir Ćerimagić

Telefon: +387 61 503 350
Edhem Bajrić