Prijava za svako takmičenje se šalje posebno, ne može se poslati jedna prijava za sva tri takmičenja, već za svako takmičenje posebno, bez obzira da li se prijavljuje individua ili grupa.

INDIVIDUALNA PRIJAVA

Način prijave za individualce koji će nastupati samostalno bez kluba ili nekog drugog kolektiva, ovo je namijenjeno najviše za učenike osnovnih i srednjih škola koje neće imati grupnu prijavu preko nastavnika svoje škole.GRUPNE PRIJAVE

Način prijave za ekipe klubova, škola ili nekih drugih organizacija. Predstavnik ekipe popunjava formular, koji može preuzeti OVDJE, i isti šalje na mail info@atleta.ba.


ATLETA je tip kojem teži veliki broj vježbača zbog toga što je većini najprivlačniji i najpoželjniji, jednostavno jer je prirodan.

Budi atleta ba