Plasman Ime i prezime 60m 60m prepone 5x60m sa zadatkom Trčanje 2 minuta sa lopticama Vezani sunožni skokovi u dalj iz mjesta Skok u dalj iz zaleta (zona) Skokovi 50m u vreći Vortex Girja 500gr Atletski poligon 300m Ukupno
1 Aleksa Renovica                      
2 Kamal Abdelmagied                      
3 Marko Memedović                      
4 Nemanja Drakul                      
5 Sanjin Hodzic                      
6 Uroš Ećimović                      
7 Ahmed Sujoldžić                      
8 Aleksa Okuka                      
9 Aldin Mutapčić                      
10 Ali Bajrovic                      
11 Djani Djordjevic                      
12 Mak Morankic                      
13 Mihajlo Krstajić                      
14 Tadej Šegrt                      
15 Benjamin Islambegovic                      
16 Harun Smajić