DJEVOJČICE – CRVENI

Plasman Ime i prezime 50m 50m prepone 5x30m sa zadatkom Trčanje 2 minuta sa lopticama Vezani sunožni skokovi u dalj iz mjesta Skokovi 30m u vreći Girja 500gr Atletski poligon 80m Ukupno
1 Anja Stupar 37 30 26 22 30 28 38 18 247
2 Ilma Bećirović 34 28 28 23 27 26 37 20 243
3 Dalila Kurtović 36 26 22 25 31 27 33 19 238
4 Tajra Riđić 38 31 27 21 29 25 14 17 219
5 Ajša Bukva 23 27 24 16 25 23 36 14 202
6 Nora Delić 32 29 23 17 28 24 25   178
7 Jovana Radonjić 25 23 19 18 22 12 16 9 153
8 Zinna Alihodžić 16 18 7 13 24 22 35 4 143
9 Merjem DeliĆ 26 25 9 8 20 15 24 8 143
10 Hana Rasidović 27 19 14 14 23 10 30   137
11 Dalia Pačuka 35   21 24   21 34   135
12 Nadza Sehic 30 14 17   26 13 22 5 132
13 Lena Hasagic 6 21 4 12 19 8 31 15 131
14 Esma Čovrk 13 20 18   17 11 20 16 131
15 Lejla Lokmić 21 15 12 11 8 19 18 11 126
16 Vanja Plakalović 9 22 6 20 21 14 7 10 119
17 Lajla Delić 24 7 10 4 5 9 23 13 108
18 Tajra Pačuka 33   13 19   16 13   94
19 Lejla Dervić 22 17 15 1 15 17 5   92
20 Lana Đokić 31 13     16   17   77
21 Aira Bakal 15 9 11 15 3 1 11 6 77
22 Lana Šovšić 29 16 16   7 2 6   76
23 Zehra Neimarlija 14 1     9   27 12 75
24 Elena Đerić 10 10 8 10 12 5 15   70
25 Una Pandžić     25 26   18     69
26 Hana Šerak   12 20   13 20     65
27 Asija Manko 19 8   5 4   28   64
28 Lejla Bajrovic 11 2   2 14   19 7 62
29 Sofija Čamur 12   5 9   4 29   59
30 Ajra Galijasević 18 24     10   3   55
31 Sofia Kordić 20 11     11   9   51
32 Merjem Jašarbašić 4 3 1 3 6 6 21 1 46
33 Katarina Vukadinović 17           26   43
34 Sara Mirjanić 8 4 3 7 2 7 4 2 39
35 Marija Rudović 1   2     3 32   38
36 Adna Bajramović 28           10   38
37 Gajatri Ajna Hiberte 7 6     18   2   33
38 Emina Džindo 3 5   6 1   8   23
39 Nur Šahbaz 5           12   17
40 Sara Cvrk 2           1 3 9