Link za preuzimanje rezultata sa do sada održanih kola možete naći na dnu tabele!

Plasman Ime i prezime 50m 50m prepone 5x30m sa zadatkom Trčanje 2 minuta sa lopticama Vezani sunožni skokovi u dalj iz mjesta Unakrsni skokovi Skokovi 30m u vreći Vortex Girja 500gr Atletski poligon 150m Ukupno
1 Sofija Kordić 20 19   16 20       18   93
2 Lejla Lokmić 18 18   17 19       20   92
3 Ajra Galijasevic 19 17   15 18       10   79
4 Umma Alihodžić 14 20   9 17       19   79
5 Emina Džindo 17 16   11 16       14   74
6 Elena Đerić 16 11   12 15       16   70
7 Ana Palangetić 15 15   14 9       13   66
8 Lana Bjelica 13 13   19 7       11   63
9 Lamija Cernica 9 7   18 12       15   61
10 Adna Tabakovic 12 12   13 14       8   59
11 Sara Haskaj 10 14   10 8       9   51
12 Lana Šovšić 11 6   0 11       17   45
13 Iman Ćurovac 0 9   20 10       0   39
14 Lejla Šehović 8 5   0 6       12   31
15 Nedžma Smajić 7 10   0 5       7   29
16 Jovana Vergas 0 8   0 13       0   21
17 Nejla Bajramović 0 0   8 0       0   8
18 Esma Hasanović 0 0   0 0       0   0
19 Milica Turanjanin 0 0   0 0       0   0
20 Sadeta Kunovac 0 0   0 0       0   0

REZULTATI I KOLA
REZULTATI II KOLA
REZULTATI III KOLA