DJEVOJČICE – ŽUTI

Plasman Ime i prezime 50m 50m prepone 5x30m sa zadatkom Trčanje 2 minuta sa lopticama Vezani sunožni skokovi u dalj iz mjesta Skokovi 30m u vreći Girja 500gr Atletski poligon 80m Ukupno
1 Ana Palangetic 17 16 10 12 16 11 6 10 108
2 Zara Islambegovic 12 14 11 11 10 10 13 9 99
3 Umma Alihodžić 16 15 9 10 11 6 17 6 96
4 Lamija Cernica 13 12 5 8 15 7 16 4 84
5 Safija Ćerimagić 15 9 8 7 12 8 7 5 76
6 Iman Karamehmedovic 5 13 7 4 14 3 9 8 71
7 Nora Mandalović 11 11 6 6 9 5 15   63
8 Nur Džanum Šertović 9 10   9 4   10 7 56
9 Nedžma Smajić 10 6 3 3 3 4 8 2 41
10 Iman Ćurovac   8 4   13 9     34
11 Amina Omerašević 3 7     8   12   30
12 Nejla Bajramović 4 4 1 5 2 2 3 3 27
13 Ilma Čakić 14 2     7   2   25
14 Emina Lokmić 2 1 2 1 1 1 14 1 24
15 Nina Nogo 6 5     5   5   21
16 Elena Stipić 7           11   18
17 Sarah Ridžal 1 3   2 6   4   16
18 Ajša Fazlić 8           0   8