Link za preuzimanje rezultata sa do sada održanih kola možete naći na dnu tabele!

Plasman Ime i prezime 50m 50m prepone 5x30m sa zadatkom Trčanje 2 minuta sa lopticama Vezani sunožni skokovi u dalj iz mjesta Unakrsni skokovi Skokovi 30m u vreći Vortex Girja 500gr Atletski poligon 80m Ukupno
1 Sofija Kordić 20 19 19 16 20 19 18 18 18 20 187
2 Lejla Lokmić 18 18 20 17 19 12 21 20 20 17 182
3 Ajra Galijasevic 19 17 21 15 18 18 17 16 10 18 169
4 Umma Alihodžić 14 20 14 9 17 13 13 21 19 15 155
5 Elena Đerić 16 11 18 12 15 21 19 9 16 13 150
6 Emina Džindo 17 16 16 11 16 17 16 13 14 12 148
7 Ana Palangetić 15 15 17 14 9 11 20 15 13 16 145
8 Lana Bjelica 13 13 10 19 7 15 7 19 11 21 135
9 Adna Tabakovic 12 12 12 13 14 9 15 17 8 14 126
10 Lamija Cernica 9 7 7 18 12 16 11 8 15 9 112
11 Sara Haskaj 10 14 11 10 8 10 14 11 9 7 104
12 Iman Ćurovac 0 9 13 20 10 14 6 5 0 19 96
13 Lana Šovšić 11 6 9 0 11 8 4 10 17 11 87
14 Jovana Vergas 0 8 8 0 13 20 12 6 0 8 75
15 Nedžma Smajić 7 10 6 0 5 6 8 14 7 4 67
16 Lejla Šehović 8 5 0 0 6 0 10 12 12 6 59
17 Zara Islambegović 0 0 15 0 0 7 9 7 0 10 48
18 Nejla Bajramović 0 0 5 8 0 5 5 4 0 5 32
19 Esma Hasanović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Milica Turanjanin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sadeta Kunovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REZULTATI I KOLA
REZULTATI II KOLA
REZULTATI III KOLA
REZULTATI IV KOLA
REZULTATI V KOLA
REZULTATI FINALNOG KOLA