DJEVOJČICE – ŽUTI

Plasman Ime i prezime 50m 50m prepone 5x30m sa zadatkom Trčanje 2 minuta sa lopticama Vezani sunožni skokovi u dalj iz mjesta Skokovi 30m u vreći Girja 500gr Atletski poligon 80m Ukupno
1 Ana Palangetic 17 16 10 12 16 11 6   88
2 Umma Alihodžić 16 15 9 10 11 6 17   84
3 Zara Islambegovic 12 14 11 11 10 10 13   81
4 Lamija Cernica 13 12 5 8 15 7 16   76
5 Safija Ćerimagić 15 9 8 7 12 8 7   66
6 Nora Mandalović 11 11 6 6 9 5 15   63
7 Iman Karamehmedovic 5 13 7 4 14 3 9   55
8 Nur Džanum Šertović 9 10   9 4   10   42
9 Nedžma Smajić 10 6 3 3 3 4 8   37
10 Iman Ćurovac   8 4   13 9     34
11 Amina Omerašević 3 7     8   12   30
12 Ilma Čakić 14 2     7   2   25
13 Emina Lokmić 2 1 2 1 1 1 14   22
14 Nejla Bajramović 4 4 1 5 2 2 3   21
14 Nina Nogo 6 5     5   5   21
16 Elena Stipić 7           11   18
17 Sarah Ridžal 1 3   2 6   4   16
18 Ajša Fazlić 8           0   8