Atleta Sponzori

Atletski klub Novi Grad Sarajevo je Udruženje neprofitabilne forme koji ima za cilj da unapređuje atletiku i sve njene prateće vrijednosti. Najvažnija vrijednost nekog atletskog kolektiva su njegovi atletičari/ke, jer su oni nosioci i reprezenti atletike bez kojih je nezamisliv progres.

Opširnije

Shodno prethodno rečenom, ovim poduhvatom sponzorstava, imamo želju s Vama steći finansijsku konstrukciju koja će isključivo biti usmjerena u pravcu omogućavanja što boljih uslova za za naše atletičare/ke, te time omogućiti njihov progres, a samim tim učešće i prezentaciju naše BiH na međunarodnim takmičenjima.

Zahvaljujući našim reklamnim resursima, kao što je web stranica, letci koji se periodično dijele po školama i Centru Safet Zajko, oprema koju nose treneri i atletičari/ke, baneri, te lokacija na kojoj djelujemo i operacionaliziramo svoje trenažne aktivnosti Centar Safet Zajko, u mogućnosti smo ponuditi razne usluge reklamiranja potencijalnim sponzorima. Naš najveći adut za Vaše reklamiranje je naša vidljivost u Centru Safet Zajko u kojem djelujemo, jer navedeni Centar svakodnevno posjećuje veliki broj građana, rekreativaca i profesionalnih sportaša. Pored navedene klijentele imamo veliki broj posjetioca kao što su roditelji, djeca i omladina, penzioneri, sportski radnici, doktori, fizioterapeuti, odnosno svi koji imaju veze sa sportskom tehnologijom i oni koji imaju potrebu da izađu u lijep i uređen sportski/edukativni kompleks. Prethodno navedeno ukazuje da smo u dobroj mogućnosti prezentovati/reklamirati naše potencijalne sponzore, od čega će isti imati koristi jer će njihovi brendovi ući u eter na razne načine i kod raznih ciljanih grupa.

Mogućnost sponzorisanja je zamišljena u paketima (zlatni, srebreni i bronzani). Paketi su dobili nazive proporcionalno vrijednosti sponzorstava, shodno tome zlatni paket je najvrijedniji sponzor i on dobija najbolje reklamno-propagandne usluge, i svaki sljedeći paket ima opadajuću vrijednost što prati i opadajuća reklamno-propagandna usluga. U svakom od ovih paketa imaćete priliku izabrati neke od pravaca u kojem želite usmjeriti vaše sponzorstvo, kao što je stipendiranje, oprema, pripreme, suplementacija ili u nenamjenskom pravcu. Prikupljena sredstva u namjenskim pravcima isključivo će se koristiti u namijenjenu svrhu, i neće se moći prebacivati u druge svrhe, dok se nenamjenski pravci usmjeravaju po potrebama Kluba.

Sponzorstva će se raspoređivati procentualno prema ranking listi atleta iz baze podataka. Prvih pet atleta ulaze u mogućnost stipendiranja i to u ovom procentualnom omjeru ATLETA 1 – 30%, ATLETA 2 – 25%, ATLETA 3 – 20%, ATLETA 4 – 15% i ATLETA 5 – 10%. U slučaju da imamo veliko odstupanje u vrijednostima rezultata (preko 150 bodova) između atleta, onda se ovaj omjer mijenja shodno razlici rezultata, ali u svakom slučaju ostaje pet atleta u procesu stipendiranja. U slučaju da neki sponzor želi sponzorisati u materijalnom obliku (npr. trenerke) onda u ovom slučaju ne važi ovo pravilo procentulanog raspoređivanja, već će se materijalno sponzorstvo dijeliti po ranking listi od ATLETE 1 pa sve do onog broja do kojeg može dosegnuti visina sponzorstva.

Izaberite paket, pravac i budite pozitiva koja ulaže u našu budućnost!

ZLATNI SPONZORSKI PAKET

Ukoliko izaberete zlatni paket omogućićete podršku našim atletama i svojoj organizaciji slijedeće reklamno-propagandne usluge:

• Postavljanje roll up banera na atletskoj stazi, u periodu trenažnog procesa starijih grupa, u vremenskom intervalu od cca dva sata, u jutarnjem i poslijepodnevnom periodu.


• Postavljanje banera u pozadini ceremonijala, na takmičenjima koji su u sklopu organizacije AK Novi Grad Sarajevo.


• Aplikacija loga na svim reklamnim materijalima koji se budu koristili na javnim jumbo plakatima i sličnim mjestima.


• Dodjela imena sponzora uz jednu od klubskih ponuda (npr. Atletska škola IME SPONZORA). Klubske ponude su: Atletska škola, Atletski trening, Atletski fitness, Atletska kondicija, Atletska kondicija za djecu. Odabirom jedne od ponuda sponzor postaje nosioc ponude.


• Spominjanje i štampanje loga u svim člancima, izvještajima, slikama i videima koji su u vezi sa klubskom ponudom kojeg sponzor postane nosioc.


• Štampa loga na opremi trenera i atletičara/ki, na mjestima sa nacrta. (majica, trenerka gornji dio, trenerka donji dio)


• Reklamni prostor na web stranici, na mjestima sa nacrta. (glavna stranica, ostale stranice)


• Objava članka na web stranici o uspostavljanju sponzorstva i opis sponzora.


• Štampanje loga na Klubskom reklamnom panelu koji stoji na ulazu u Centar Safet Zajko.


• Aplikacija loga na svim elektronskim propagandnim materijalima koji se koriste u promovisanju Kluba.


• Postavljanje loga u startne i rezultatske biltene koji se dostavljaju svim klubovima u BiH, za takmičenja koji su u sklopu organizacije AK Novi Grad Sarajevo.


• Štampa loga na letcima/brošurama koje se koriste u promovisanju Kluba i dijeljenjem istih po školama i Centru Safet Zajko.


• Automatski ulazak u arhivu sponzora gdje podaci o sponzoru ostaju zauvijek, bez obzira koliko trajala sponzorska saradnja.


Za ovaj paket planirano je jedno sponzorsko mjesto. Ugovor za ovaj paket moguće je potpisati najmanje na jednu godinu.

Pravci

STIPENDIRANJE

OPREMA

PRIPREME

SUPLEMENTACIJA

NENAMJENSKI PRAVAC

SREBRNI SPONZORSKI PAKET

Ukoliko izaberete srebrni paket omogućićete podršku našim atletama i svojoj organizaciji slijedeće reklamno-propagandne usluge:

• Dodjela imena sponzora uz jednu od klubskih ponuda (npr. Atletska škola IME SPONZORA). Klubske ponude su: Atletska škola, Atletski trening, Atletski fitness, Atletska kondicija, Atletska kondicija za djecu. Odabirom jedne od ponuda sponzor postaje nosioc ponude.


• Spominjanje i štampanje loga u svim člancima, izvještajima, slikama i videima koji su u vezi sa klubskom ponudom kojeg sponzor postane nosioc.


• Štampa loga na opremi trenera i atletičara/ki, na mjestima sa nacrta. (majica, trenerka gornji dio)


• Reklamni prostor na web stranici, na mjestima sa nacrta.


• Objava članka na web stranici o uspostavljanju sponzorstva i opis sponzora.


• Štampanje loga na Klubskom reklamnom panelu koji stoji na ulazu u Centar Safet Zajko.


• Aplikacija loga na svim elektronskim propagandnim materijalima koji se koriste u promovisanju Kluba.


• Postavljanje loga u startne i rezultatske biltene koji se dostavljaju svim klubovima u BiH, za takmičenja koji su u sklopu organizacije AK Novi Grad Sarajevo.


• Štampa loga na letcima/brošurama koje se koriste u promovisanju Kluba i dijeljenjem istih po školama i Centru Safet Zajko.


• Automatski ulazak u arhivu sponzora gdje podaci o sponzoru ostaju zauvijek, bez obzira koliko trajala sponzorska saradnja.


Za ovaj paket planirana su tri sponzorska mjesta. Ugovor za ovaj paket moguće je potpisati najmanje na jednu godinu.

Pravci

STIPENDIRANJE

OPREMA

PRIPREME

SUPLEMENTACIJA

NENAMJENSKI PRAVAC

BRONZANI SPONZORSKI PAKET

Ukoliko izaberete bronzani paket omogućićete podršku našim atletama i svojoj organizaciji slijedeće reklamno-propagandne usluge:

• Reklamni prostor na web stranici, na mjestima sa nacrta.


• Objava članka na web stranici o uspostavljanju sponzorstva i opis sponzora.


• Štampanje loga na Klubskom reklamnom panelu koji stoji na ulazu u Centar Safet Zajko.


• Aplikacija loga na svim elektronskim propagandnim materijalima koji se koriste u promovisanju Kluba.


• Postavljanje loga u startne i rezultatske biltene koji se dostavljaju svim klubovima u BiH, za takmičenja koji su u sklopu organizacije AK Novi Grad Sarajevo.


• Štampa loga na letcima/brošurama koje se koriste u promovisanju Kluba i dijeljenjem istih po školama i Centru Safet Zajko.


• Automatski ulazak u arhivu sponzora gdje podaci o sponzoru ostaju zauvijek, bez obzira koliko trajala sponzorska saradnja.


Za ovaj paket planiran je neograničen broj sponzorskih mjesta. Ugovor za ovaj paket moguće je potpisati najmanje na jednu godinu.

Pravci

STIPENDIRANJE

OPREMA

PRIPREME

SUPLEMENTACIJA

NENAMJENSKI PRAVAC

PRIKAZ REKLAMNIH USLUGA UPOREDBOM IZMEĐU PAKETA

OPIS USLUGE PAKETA ZLATNI SREBRNI BRONZANI
Postavljanje roll up banera dimenzija na atletskoj stazi, u periodu trenažnog procesa starijih grupa, u vremenskom intervalu od cca dva sata, u jutarnjem i poslijepodnevnom periodu. X
Postavljanje banera u pozadini ceremonijala, na takmičenjima koji su u sklopu organizacije AK Novi Grad Sarajevo. X
Aplikacija loga na svim reklamnim materijalima koji se budu koristili na javnim jumbo plakatima i sličnim mjestima. X
Dodjela imena sponzora uz jednu od klubskih ponuda (npr. Atletska škola IME SPONZORA). Klubske ponude su: Atletska škola, Atletski trening, Atletski fitness, Atletska kondicija, Atletska kondicija za djecu. Odabirom jedne od ponuda sponzor postaje nosioc ponude. X X
Spominjanje i štampanje loga u svim člancima, izvještajima, slikama i videima koji su u vezi sa klubskom ponudom kojeg sponzor postane nosioc. X X
Štampa loga na opremi trenera i atletičara/ki, na mjestima sa nacrta. nacrt nacrt
Reklamni prostor na web stranici, na mjestima sa nacrta. nacrt nacrt nacrt
Objava članka na web stranici o uspostavljanju sponzorstva i opis sponzora. X X X
Štampanje loga na Klubskom reklamnom panelu koji stoji na ulazu u Centar Safet Zajko X X X
Aplikacija loga na svim elektronskim propagandnim materijalima koji se koriste u promovisanju Kluba. X X X
Postavljanje loga u startne i rezultatske biltene koji se dostavljaju svim klubovima u BiH, za takmičenja koji su u sklopu organizacije AK Novi Grad Sarajevo X X X
Štampa loga na letcima/brošurama koje se koriste u promovisanju Kluba dijeljenjem istih po školama i Centru Safet Zajko. X X X
Automatski ulazak u arhivu sponzora gdje podaci o sponzoru ostaju zauvijek, bez obzira koliko trajala sponzorska saradnja. X X X

Hvala na ukazanom povjerenju, “VIDIMO SE” na atletskoj stazi!

Budite atleta ba!