fbpx
atleta-logo

Prijavljeni Članovi

Za učešće na Atletskoj Rekreativnoj Ligi 2020

Slika Učesnika Ime i Prezime Učesnika Kategorija
Amer Sipović 18-30 godina
Goran Mirkov 18-30 godina
Amela Tuzlak 41-50 godina
Senad Tuzlak 41-50 godina
Kerim Radžo 41-50 godina
Emir Kovačević 31-40 godina
Ajdin Ribić 31-40 godina
Ibrahim Zubača 18-30 godina
Sanjin Halilović 31-40 godina
Mehrudin Šljivar 18-30 godina
Alen Memić 31-40 godina
Ema Sinanović 31-40 godina
Adnan Fejzić 18-30 godina
Jasmin Vuk 31-40 godina
Dražen Filipović 31-40 godina
Dika Hodžić 18-30
Zoran Dedić 51+ godina
Alisa Kantić 31-40 godina
Faruk Ramčić 18-30 godina
Bojana Đurđević 31-40 godina
Zufer Garaplija 41-50 godina
Erdin Hastor 41-50 godina
Vedad Parla 41-50 godina
Edin Sijamić 18-30 godina
Suada Duraković 51+ godina

 

 

Edin Pašić 31-40 godina
Almir Kurbegović 31-40 godina
Merima Pindžo 18-30 godina
Vesna Ilić 51+ godina
Sanel Uzunović 31-40 godina
Hamza Parla 18-30 godina
Vesna Andree Zajmović 51+ godina
Jasmin Nukić 31-40 godina
Almina Haskić 18-30 godina
Mirza Muratspahić 31-40 godina
Amela Trožić 31-40 godina
Atleta
Right Menu Icon