fbpx
atleta-logo

Prijava za članstvo

Postani član našeg kolektiva i uživaj u sportu!

    Izjavljujem da sam upoznat sa obavezom da ja kao punoljetni član, ili kao roditelj/staratelj sa mojim maloljetnim djetetom, moram izvršiti ljekarski pregled sa Klubom svake godine u januaru ili samostalno ukoliko ne odem na ljekarski pregled tokom klubskih redovnih ljekarskih pregleda, te snosim eventualne neželjene posljedice koje nastanu u toku klubskih programskih aktivnosti ukoliko član nema ljekarsku dozvolu.

    Izjavljujem da sam upoznat sa obavezom da ja kao punoljetni član, ili kao roditelj/staratelj za moje maloljetno dIjete, moram izvršiti uplatu osiguranja kroz klubsku kolketivnu policu ili samostalno mimo Kluba ukoliko to ne učinim tokom redovnih klubskih procesa osiguranja, te snosim eventualne neželjene posljedice koje nastanu u toku klubskih programskih aktivnosti ukoliko član nema ljekarsku dozvolu.

    Izjavljujem kao punoljetni član, ili kao roditelj/staratelj za moje maloljetno djete, da se vizuelni materijali, koji nastanu tokom klubskih aktivnosti, mogu koristiti u promovisanju Kluba.

    Atleta
    Right Menu Icon