Atletska škola predstavlja sredstvo kojim unapređujemo vaspitno – socijalizacijske osobine, tjelesne karkteristike, motoričko-funkcionalne sposobnosti i sve druge antropološke dimenzije djeteta.
Što se tiče vaspitno-socijalizacijskih karakteristika, ova atletska škola ima za cilj da uljepša dječije odrastanje i pripremi ih za uloge i odgovornosti u odraslom dobu, da ih podstiče na odgovorno socijalno ponašanje, bolji školski uspjeh, usvajanje moralnih vrijednosti, navika zdravog življenja uči ih timskom radu, liderstvu, samodisciplini, odgovornosti, toleranciji, razvija njihove “koping vještine”, tj. vještine savladavanja različitih problema, poštovanju autoriteta, razvija radne navike, jača njihov karakter, samopoštovanje i samopouzdanje.

Kod svakog djeteta vidna je činjenica da odrasta, dok je latentna činjenica da dijete prolazi kroz senzitivne faze. Prve činjenice svjesni smo svi, jer je ona vidna i opipljiva, dok smo druge činjenice manje svjesni, upravo iz razloga jer je ona nevidljiva i dešava se unutar dječijeg sistema. Upravo ta latentna dimenzija, odnosno senzitivna faza, je vrlo bitna jer na nju možemo, i trebali bi, utjecati kako bi iskoristili maksimalno motoričko-funkcionalni potencijal djeteta. Senzitivne faze se definišu kao razdoblja u životu djeteta, pogodna za razvoj pojedinih sposobnosti, osobina i motoričkih znanja putem treninga. Sportski djelatnici su ubjeđenja, da dijete nikad neće ostvariti potpun genetski potencijal ukoliko ne trenira te sposobnosti tokom ovih faza. Upravo su ovo razlozi zašto se toliko daje pažnje i važnosti kvalitetnom i planskom treniranju djece i mladih u ovim senzitivnim fazama.

Atletika spada u grupu bazičnih sportova, a po svojoj strukturi pokreta spada u grupu cikličnog i acikličnog tipa aktivnosti..Atletska škola je uvod u atletski sport, a samim tim i u svaki drugi sport jer je atletska škola fundament. Koncept atletske škole je prilagođen dječijim potrebama u cilju da djeci bude što interesantnije i da se kroz igru, takmičenje i sve druge zabavne oblike, dijete maksimalno unaprijedi i postigne što bolji efekat. Plan i program atletske škole je sačinjen tako da obuhvata sve atletske discipline koje su ujedno i prirodne kretnje čovjeka, a to su hodanje, trčanje, skokovi i bacanja. Operacionalizacijom ovog plana i programa djeca će proći kroz sve atletske discipline i time će biti obogaćena sa svim osnovnim i donekle specifičnim kretnjama svake atletske discipline.Nakon atletske škole, djeca će imati mogućnost da nastave svoje usavršavanje u atletskim disciplinama, za koje iskažu potencijal i želju, kroz atletski specifični trening. Ovim planom, programom, raznolikošću atletskih vježbi, mogućnošću doziranja opterećenja, i prilagođenim trenažnim procesom za djecu, atletska škola predstavlja trenažno sredstvo za razvoj svih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika sa mogućnošću dalje specijalizacije i izgradnje u profesionalnog atletičara/ku ili nekog drugog sportaša.

Uzimajući u obzir sve gore navedeno možemo zaključiti da je atletska škola najbolji odabir za svako dijete jer zadovoljava sve potrebe i sadržaje s kojim možemo uticati na sve njihove krucijalne segmente, vaspitno-socijalnog života, općeg rasta i razvoja i svih drugih antropoloških pojedinosti.

Septembar je mjesec u kojem djeca počinju sa školskim i sportskim aktivnosti. Shodno tome i za našu djecu u septembru počinje nova atletska školska godina.

Imamo četiri kategorije Narandžasti pet i šest godina, Plavi sedam i osam godina, Crveni devet i deset godina i Crni jedanaest i dvanaest godina. Za svaku našu ovu homogenu grupu sačinili smo godišnji plan u kome smo tačno naveli šta ćemo i kad ćemo raditi.

Ukoliko izanalizirate karte, za svaku kategoriju, primjetit ćete da se svaka karta “naslanja” na prethodnu. U kategoriji Narandžasti djeca počinju sa najjednostavnijim kretnim strukturama, npr. puzanje, gdje se radi na bazičnoj motoričkoj sposobnosti, i tako sukcesivno preko svake kategorije raste kompleksnost, zahtjevnost i “ozbiljnost” sadržaja, ciljeva i nivoa takmičenja, s čim pri izlasku, sa dvanaest godina u kategoriji Crni, dijete biva obogaćeno sa većinom atletskih disciplina i svim ostalim što je bitno za te godine i taj nivo sportske dobi.

U prvoj sedmici oktobra održat ćemo roditeljski gdje ćemo dodatno dati ostale upute i informacije kako bi vladali sa svim bitnim detaljima koji su veoma bitni za vašu djecu.

Početak nove školske atletske godine počinjemo 01.09.2022. sa gore postavljenim rasporedom. Ukoliko želite da Vaše dijete bude atleta i postigne potpuni genetski potencijal onda učlanite dijete u atletski kolektiv AK Novi Grad Sarajevo i dozvolite svom djetetu da ima sistemsko kineziološko unapređenje. Ukoliko želite dodatne infromacije u vezi ove ponude, kontaktirajte nas.

Želimo svim našim malim članovima da u ovoj sezoni postanu ili da ostanu prave atlete i da budu najbolji reprezenti našeg kluba, kao sposobna i motorički kvalitetna djeca.

Budi atleta ba