fbpx
atleta-logo

Prijava za Atletsku Rekreativnu Ligu

Prijava za članstvo u  Atletskoj Rekreativnoj Ligi

    Izjavljujem da sam upoznat sa obavezom da moram izvršiti ljekarski pregled prije nego stupim u Ligu, te snosim eventualne neželjene posljedice koje nastanu u toku Lige ukoliko nemam ljekarsku dozvolu.

    Izjavljujem da ću uplatiti sportsko osiguranje samostalno ili preko Kluba, te ukoliko to učinim ili ne učinim samostalno u potpunosti snosim svu materijalnu i moralnu odgovornost u vezi ovoga.

    Izjavljujem da se moji podaci i eventualni vizuelni materijali mogu koristiti u promovisanju Lige.

    Atleta
    Right Menu Icon