Naš olimpijac i najbolji kuglaš Kemal Mešić ostvario je saradnju sa BH Telecom-om. Ova saradnja ogleda se u sponzorisanju Kemala s ciljem da ostvari što bolje rezultate na domaćim i internacionalnim takmičenjima. Konačni cilj je Olimpijada Tokio 2020.

Sretno Kemalu u postavljenim ciljevima, a BH Telecomu hvala na pružanju podrške našem najboljem atletičaru.

Budi atleta ba