Forum mladih atletskih djelatnika uradio je svoj prvi video. S ovim vieom ekipa Foruma želi da mlade usmjeri u trening i tako ih odvoji od poroka kao što su cigare, nargije, danguba i slični današnji degradirajući trendovi koji ih osporavaju u iskorištavanju njihovih potencijala.

Pogledajte video kako je to urađeno!

 

Nakon objave videa ekipa Foruma je dobila poziv na gostovanje na TV. Pogledajte na videu ispod kako je prošlo gostovanje.

 

Veliki potencijal je u našoj omladini, mi ćemo pokušavati dći i iskoristiti do tog potencijala!

Budi atleta ba