Napisao Hasib Muratović

U sredini smo ljetne sezone, period godine u kojem neki sretno i zadovoljno hodaju gradom/plažom jer se osjećaju fit, dok neki drugi deprimirano i nezadovoljno kriju sebe i svoje tijelo zbog ličnog nezadovoljstva. Ukoliko se nalazite u prvom stanju, nastavite s treningom i čuvanjem sebe, ukoliko ste u drugom stanju ne čekajte kraj ljeta, odnsno početak nove trenažne sezone (septembar/oktobar), uključite se odmah u trening, jer zdrav i lijep život nema sezona, on mora biti u kontinuitetu tokom cijele godine.

Bili prvi ili drugi preporučujemo vam da probate „Atletski fitness“

„Atletski fitness“ je drugačiji pristup rekreativcima, koji predstavlja novi vid organizovanog i sistemskog rekreativnog vježbanja, za koji dosad niste imali priliku primjenjivati u pravcu rekreativnih ciljeva. Više o tome, kako smo došli na ideju i zašto smo pokrenuli ovu ponudu, pročitajte OVDJE.

INFORMACIJE I POJEDINOSTI ZA ATLETSKI FITNESS

Za koga je namijenjen  „Atletski fitness“?

Za svu populaciju, muškarce i žene, koji imaju želju da unaprijede svoje tijelo u atletsku formu ili koji imaju potrebu da svoj zdravstveni sistem dignu na jedan viši nivo.  Jednostavno rečeno, svima koji žele da budu ATLETE.

Mjesto treniranja!

Centar Safet Zajko – Halilovići

Atletska staza

Atletski sala

Dani i termini treninga u toku sedmice

Ponedjeljak 18.00h

Srijeda 18.o0h

Petak 18.o0h

Trajanje treninga

Ovo ovisi o tipu treninga, odnosno od onoga što se radi na treningu, ali u nekim okvirima možemo reći da je minimalno šezdeset minuta, a maksimalno devedeset minuta. U nekim izuzecima ovo se može promijeniti, npr. kad se bude radila aerobna izdržljivost – ekstenzivna metoda, gdje ovaj trening može da zahtijeva dužinu treninga veću od devedeset minuta.

Plan i program rada

Plan rada i program rada koji je izrađuje po atletskoj trenažnoj tehnologiji. Ukoliko Vas interesuje na koji način vršimo planiranje i programiranje, o tome možete velikim dijelom pročitaiti OVDJE.

Usluge koje dobijate u „Atletskom fitness“-u

Educiranog trenera Hasiba Muratovića

Trener sprovodi sljedeće:

-Upravlja i vodi svaki trenažni proces,

-Planira godišnju ili polugodišnju kartu,

-Programira rad za svaki mikrociklus i mezociklus,

-Programira individualni rad u svim trenažnim varijablama za svakog vježbača,

-Testira

-Evidentira

-Sačinjava izvještaj na kraju svakog mezociklusa koji se dostavlja vježbaču i rukovodstvu kluba.

-Rad u grupi od 10-12 vježbača,

Cijena

Mjesečna cijena za usluge „Atletskog fitnessa“ iznosi 60.00 KM.

Kontakt

062 255 364

Ukoliko dosad niste naišli na rekreativno vježbanje kojim bi bili zadovoljni u pravcu zadovoljavanja Vaših fizičkih i psihičkih potreba, te stekli atletsku građu, ovo Vam je prilika da se probate u nečem novom s čim dosad niste imali priliku.

Dođite na atletsku stazu i budite dio „Atletskog fitnessa“

Budi atleta ba