U mnogim reprezentacijama i klubovima kondicioni trener je trener atletike ili kondicioni trener koji je imao dugu i bogatu atletsku sportsku karijeru. Ovo nije slučajnost jer je kondiciona priprema najsličnija trenažnoj atletskoj tehnologiji, zato što je u atleskom treningu osnova ono bez čega se ne može postići vrhunski rezultat u drugim sportovima.

Poznato je da se motorička inteligencija (talenat) i motoričko znanje bilo kojeg sporta ne može u potpunosti iskoristiti, ukoliko nemamo dobru fizičku/kondicionu pripremljenost koja će sportašu omogućiti da u čitavom vremenu utakmice/takmičenja igra/učestvuje na visokim nivou motoričke efikasnosti, sa što manjim umorom.

Dobru kondicionu pripremu potpomaže ekonomična potrošnja energije koju sportaš ima. Da bi sportaš bio ekonomičan onda mora vladati dobrom tehnikom onih kretnji koje su najzastupljenije u toku takmičenja. Kretnje kao što su trčanje, skokovi i bacanja su kretnje koje se najviše primjenjuju u svakom sportu, a iste kretnje troše i najviše energije. Svako odstupanje od ispravne tehnike navedenih osnovnih kretnji povećava se energetska potrošnja i smanjuje motorička efikasnost (sporije trčanje, kraći skokovi, kraća bacanja). Da ne bi došlo do ovoga onda ih treba trenirati ispravno i programirano i tako će se postići viša ekonomičnost i efikasnost.

Trenažna tehnologija koja se primjenjuje u cilju unapređenja kondicionih sposobnosti se bazira na primjeni svih atletskih sredstava koji služe za unapređenje kondicionih sposobnosti, a time bolja efikasnosti u svom matičnom sportu. Atletski treninzi su poznati po tome, a koje primjenjujemo i u kondicionom treningu, što u svom programu uključuje rad sa tegovima (sve metode i tehnike), skokove (pliomterija, balistika), treninge izdržljivost, fleksibilnosti, koordinacije i mnoge druge kombinacije metoda koje su decidno programirane. Mnoge trenažne metode, koje se primjenjuju u svim sportskim treninzima, su nastale zahvaljujući atletskim stručnjacima koji su imali za cilj da se postigne bolji perfomans, s čime će se uštedjeti svaka stotinka (brzo trčanje i sprint) ili postići svaki milimetar (skokovi i bacanja).

Treba napomenuti kako se u ovom kondicionom treningu ne radi klasični atletski trening, već kondicioni treninzi koji su planirani i programirani u skladu sa matičnim sportom za koji se priprema sportaš, ali odabir sredstava i metoda su većinom atletska sredstva jer su najbolje za optimalnu fizičku/kondicionu pripremu.

Cilj kondicionog treninga jeste da sportaš postane jači, brži I izdržljiviji, a to najbolje postižu atlete, zato trenirajte pametno i ispravno da biste bili atleta.

Ukoliko imate potrebu da unaprijedite svoje kondicione sposobnosti i time postanete efikasniji u svom matičnom sportu, onda je ovo ponuda za Vas. Kontaktirajte nas i dozvolite nam da od Vas napravimo atletu.

Budi atleta ba