Od osnivanja Kluba glavna strategija menadžmenta je da se stvore što bolji uslovi za postizanje vrhunskih rezultata. Shodno tome u ove četiri godine postojanja uveliko smo radili na infrastrukturi, atletskim rekvizitima/opremi i finansiranju naših najboljih  seniora i juniora kroz Pravilnik o kategorizaciji.

Kako smo mi Klub koji gleda daleko naprijed, i kako smo stvorili uslove da počnemo ulagati i u mlađe kategorije, od ove godine uradili smo novi pravilnik, Pravavilnik o perspektivnim atletičarima/kama Kluba. S ovim Pravilnikom želimo zadržati naše talentovane nade u atletici, dati im podstrek da treniraju još više i kvalitetnije i time omogućiti da Klub i naša Država dobiju još bolje vrhunske atletske rezultate.

Pravilnikom su pravo na stipendiranje u ovoj 2020. godini ostvarili:

  1. Garić Maša
  2. Amina Silajdžija
  3. Ema Islamović
  4. Ahmed Muratović

Nadamo se da ćemo uspjeti s ovim aktivnostima doći do zacrtanog cilja, a to su postizanje maksimuma od naših talentovanih atletičara/ki i time doći do prve velike međunarodne medalje.

Budi atleta ba