Prijava je potpuna objavom oficijalnog plakata Quickie dječije atletske lige na svom ili bilo kojem drugom Facebook profilu, sa textom u objavi:
Ime i prezime prijavljenog djeteta i sa hastag-om #quickiedjecijaatletskaliga

Ukoliko imate više djece u Ligi, ovo morate uraditi za svako dijete posebno.

Prijava za članstvo u Quickie dječiju atletsku ligu (prijavu podnosi roditelj/staratelj u djetetovo ime)